dimecres, 26 d’octubre de 2016

Resum dels temes tractats en la reunió del Consell Escolar - 18/10/2016

Reunió del Consell Escolar.
18 d'octubre de 2016.
19 h
Aula de música de l'escola Herrero.

  • La direcció del centre informa al Consell Escolar del balanç econòmic del menjador a 31 d'agost de 2016:
Ingressos: 246.291 euros.
Despeses: 155.699 euros.
Saldo: 90.592 euros.

Durant el curs passat es van realitzar algunes despeses extraordinàries:

Reposició de material: 2.534 euros
Llibres: 1.513 euros
  • La direcció del centre informa al Consell Escolar del pressupost i del projecte de menjador per al curs 2016/2017:
Ingressos: 277.806 euros.
Despeses: 212.000 euros.

Dins del projecte de menjador s'informa al Consell Escolar de les activitats adreçades a l'alumnat d'infantil i primària que assisteix al menjador. 

Les aportacions que realitzarà la Conselleria d'Educació al menjador en relació al total d'alumnat becari són de 51.703 euros i les que realitzaran les famílies que no tenen beca completa són de 7.052 euros. Està previst destinar 6000 euros a la reposició de material i equipament i 5000 euros a altres despeses imprevistes.
La direcció informa al Consell Escolar sobre la intenció de destinar 40.000 euros del romanent del pressupost del menjador a millores de l'escola.

Les mares i pares presents al Consell Escolar manifesten que a partir d'aquest projecte de menjador s'hauria de presentar prompte un pla de menjador que incorpore alguns dels aspectes del projecte i que incorpore altres com, reunió una informativa a mares i pares a principi de curs, etc. 

El representant de l'alumnat manifesta que les taules plegables que es trauen durant el migdia per a realitzar activitats van molt bé però de vegades no hi ha espai per a tots els que volen utilitzar aquest espai i opina que s'haurien de comprar almenys un parell més. Des de l'AMPA opinem el mateix i que també aniria bé comprar uns bancs plegables per a complementar l'equipament i que siga més còmode muntar i desmuntar aquest espai.
  • La direcció del centre informa i demana opinió al Consell Escolar sobre l'elaboració d'un projecte de pla de lectura per al centre.  Aquest projecte serviria per a sol·licitar unes ajudes que ha convocat la Conselleria d'Educació. Es veu que corre pressa elaborar el projecte i hi ha un esborrany. Alguns mestres demanen que el projecte s'ha de concretar en accions puntuals (tallers de lectoescriptura, visites d'autors, espais adequats de lectura, etc).El CE informa favorablement a la proposta de projecte que es concretarà en uns dies i que servirà per a dinamitzar la biblioteca i els hàbits lectors de l'alumnat.
Aprofitant aquest tema l'AMPA proposa com a acció concreta la subscripció de l'escola a revistes d'animació i educatives (Camacuc i Xiulit) i que estiguen disponibles a la futura biblioteca o en altres espais de lectura del centre. Algun mestre també proposa la subscripció a altres revistes d'animació com Cucafera o Reporter Doc (de l'editorial Bayard).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada