dimecres, 24 de febrer de 2016

Informació sobre el Pregó Infantil i l'Ofrena Floral

Per a aquelles famílies que han inscrit els  seus fills al Pregó infantil, us fem arribar tota la informació de la que disposem. Per a eixir a l'Ofrena floral no ere precís apuntar-se amb antelació.

PREGÓ INFANTIL 2016Dilluns 29 de febrer

Secció 5a
Núm. 44. Darrere de la carrossa 17.
HORA DE CONCENTRACIÓ: 11:15 h
LLOC DE CONCENTRACIÓ: c/Alacant, 4-8 (paral·lel a c/ Sant Roc. Entre c/ Sant Roc i c/ Alcalde Tàrrega)
Situació a GoogleMaps: https://goo.gl/maps/xZjQRHH17Cm
HORA D'EIXIDA: 11:45 h

  • Cada xiquet haurà de portar un mínim de 2 quilos de caramels o cacaus que es posaran en comú per a repartir-los entre tots els xiquets durant el Pregó.
  • La junta de festes ens recorda que tots els assistents han de portar la indumentària de llaurador/a i que no podrà eixir cap persona (xiquet o adult) que no estigue inscrit amb antelació.
  • En acabar el Pregó infantil, el lloc de recollida dels xiquets per part dels pares i mares serà davant de l'IES Ribalta.
  • La Cavalcada Infantil recorrerà els carrers següents: Sant Roc, Sanahuja, Mª Agustina, Governador, Guitarrista Tàrrega, Asensi, plaça de la Pau, Gasset, Porta del Sol, Ruiz Zorrilla, avgda. Rei En Jaume.
  • En el següent enllaç web de la Junta de Festes teniu accès a tota la informació: http://www.festesdecastello.es/ca/cavalcada-infantil

OFRENA FLORAL 2016Dissabte 5 de març

HORA DE CONCENTRACIÓ: 10 h
LLOC DE CONCENTRACIÓ: Plaça de M. Agustina.
FLORS: color roig.


--

Para aquellas familias que han inscrito a sus hijos al Pregón infantil, os hacemos llegar toda la información de la que disponemos. Para salir a la Ofrenda floral no era preciso apuntarse con antelación.

PREGÓN INFANTIL 2016Lunes 29 de febrero

sección 5ª
Núm. 44. Detrás de la carroza 17.
HORA DE CONCENTRACIÓN: 11:15 h
LUGAR DE CONCENTRACIÓN: C / Alicante, 4-8 (paralelo a C / San Roque. Entre c / San Roque y c / Alcalde Tárrega)
Situación en GoogleMaps: https://goo.gl/maps/xZjQRHH17Cm

HORA DE SALIDA: 11:45 h

  • Cada niño deberá llevar un mínimo de 2 kilos de caramelos o cacaos que se pondrán en común para repartirlos entre todos los niños durante el Pregón.
  • La junta de fiestas nos recuerda que todos los asistentes deben llevar la indumentaria de labrador / a no podrá salir ninguna persona (niño o adulto) que no estu inscrito con antelación.
  • Al finalizar el Pregón infantil, el lugar de recogida de los niños por parte de los padres y madres será delante del IES Ribalta.
  • La Cabalgata Infantil recorrerá las calles: San Roque, Sanahuja, Mª Agustina, Gobernador, Guitarrista Tárrega, Asensi, plaza de la Paz, Gasset, Puerta del Sol, Ruiz Zorrilla, av. Rei En Jaume.
  • En el siguiente enlace web de la Junta de Fiestas tiene acceso a toda la información: http://www.festesdecastello.es/ca/cavalcada-infantil

OFRENDA FLORAL 2016
Sábado 5 de marzo


HORA DE CONCENTRACIÓN: 10 h
LUGAR DE CONCENTRACIÓN: Plaza de M. Agustina.
FLORES: color rojo.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada