dimecres, 8 de juliol de 2015

Resum dels temes tractats durant la reunió del Consell Escolar del CEIP Herrero - 7/07/2015

Reunió del Consell Escolar.
7 de juliol de 2015.
19 h
Aula de música de l'escola Herrero.

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta anterior.
2. Projecte de direcció.
3. Memòria 14/15.
4. Beques menjador.
5. Nomenament encarregada menjador.
6. Empresa menjador.
7. Llibres de text.
8. Club de deures.
9. Internet.
10. Sol∙licituds espais AMPA
11. Precs i preguntes de l'ordre del dia.


--


1. Lectura i aprovació de l'esborrany de l’acta de l'anterior reunió.
2. L'equip directiu informa al Consell Escolar del projecte de direcció per al curs 2015/2016 i dels canvis que s'han produït en l'equip directiu, en el qual la nova cap d'estudis serà María Jesús Calatayud.

3. L'equip directiu informa al Consell Escolar de la memòria del curs 2014/2015. Aquesta memòria està disponible per a tota la comunitat escolar a la secretaria del centre. Un dels aspectes que s'han destacat en la memòria és el mal resultat que ha donat el canvi de la durada de les sessions a 45 min. 
4. Beques de menjador. Per al curs 2015/2016 s'han sol·licitat 91 beques durant el període ordinari juny/juliol. Al setembre s'obrirà un altre període extraordinari de sol·licitud de beques per al nou alumnat que entre més tard al centre. El curs passat es van sol·licitar 114 beques.
5. L'encarregada del menjador continuarà sent la mateixa persona que el curs passat, Inés Escoí.
6. El Consell Escolar aprova, per unanimitat, que l'empresa del menjador escolar continue sent Cuinatur. S'informa que per al mes de setembre s'han presentat 50 sol·licituds de forma que podrà estar obert. L'equip directiu informarà d'una reunió informativa amb les famílies interessades abans de l'inici del curs. La convocatòria estarà al web i al tauler d'anuncis del centre.
7. L'equip directiu informa al Consell Escolar que el claustre ha fet un esforç per canviar només els llibres que són estrictament imprescindibles (Llengua i Socials i Naturals de 4t i 6é). També s'informa al Consell que música de 1r i 2n de primària serà en anglès i que en aplicació de la LOMCE el centre ha decidit que valors/religió i E.F. serà en castellà. L'AMPA agraeix l'esforç del claustre encara que continuem reivindicant que s'ha d'anar cap un ús dels llibres de text com a suport de la docència, sense necessitat d'adquirir-los per part de les famílies.
8. El Consell Escolar aprova sol·licitar que el CEIP Herrero entre a formar part del Club dels deures. L'AMPA valora la voluntat i el treball de les persones que formen part d'aquest projecte però pensem que en cap cas ha de servir per substituir i reemplaçar el treball del personal docent i que cal recuperar el personal docent que s'ha retallat durant els últims anys i que permetia oferir hores de suport a l'alumnat que ho necessitava.
9. Després de les cartes de l'equip directiu i les reunions de l'AMPA amb la conselleria d'educació sobre les peticions de manteniment s'aprova sol·licitar a l'ajuntament i a Conselleria d'Educació, la instal·lació de gas natural i el canvi de campana extractora de la cuina del centre, el cablejat d'internet per a tota l'escola, el canvi de la xarxa elèctrica, 
10. L'equip directiu recorda a l'AMPA que els espais que se sol·liciten per a les activitats de l'AMPA han de passar pel Consell Escolar i ens informa que les làmines d'alumni per protegir del sol de la finestra que es va trencar durant el lliurament de les orles a l'alumnat de 6é l'arreglarà l'ajuntament. L'AMPA no sap perquè se'ns va recordar aquests assumptes ja que des de principi de curs tenim realitzada la sol·licitud de reserva de espais a la direcció del centre i si hi ha qualsevol modificació ho tornem a sol·licitar perquè ho aprove el Consell. En relació a les làmines de la finestra trencada, desconeixem si la finestra estava trencada amb anterioritat a la celebració i no sabem si va ser amb ocasió de la festa de 6é. En aquesta festa de lliurament d'orles, organitzada només per l'AMPA, hi havia moltes mares i pares i també hi havia moltes i molts mestres i en cap moment ningú ens vam adonar. En tot cas lamentem els desperfectes i esperem que no torne a ocórrer, posarem les mesures oportunes.
11. Durant el temps dedicat als precs i preguntes s'informa al Consell Escolar que la nova versió del mural del centenari en ceràmica que ha elaborat Cerámica Latina, a instàncies de les famílies del Consell Escolar s'instal·larà durant el mes de juliol. Actualització: Ja està instal·lat. 

També s'informa al Consell Escolar que hi ha 3 alumnes de 6é A que, a proposta de la tutora, el CEIP Herrero presentarà per als premis extraordinaris que convoca anualment la Conselleria d'Educació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada