dilluns, 6 de juliol de 2015

Resum dels temes tractats durant la reunió del Consell Escolar del CEIP Herrero - 11/06/2015

Reunió del Consell Escolar.
11 de juny de 2015.
19 h
Aula de música de l'escola Herrero.


ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta anterior
2. Arranjament definitiu i supressions 15/16
3. Petició mestre E.Infantil de valencià
4. Proposta petició horari especial curs 15/16
5. Menjador curs 15/16. Període ordinari i extraordinari.

6. Informació sobre el cablejat de l'escola.
7. Precs i preguntes.
 • Lectura i aprovació de l'acta anterior.
 • L'equip directiu informa als membres del Consell Escolar que l'arranjament definitiu ordenat per l'anterior govern per al curs 2015/2016 suposa una unitat menys d'infantil i una unitat menys de 6é (teníem 3) i que suposarà 3 professors menys (1 d'anglès, 1 de primària i 1 d'infantil).
 • L'equip directiu informa al Consell Escolar que s'ha demanat a la conselleria i a l'ajuntament el reforç de valencià per a l'alumnat d'infantil de 4 anys i per al de 3 anys. Amb la decisió del nou govern valencià de recuperar la línia en valencià per a 4 anys no serà necessari en INF4
 • El Consell Escolar aprova sol·licitar a la Conselleria d'Educació avançar l'horari de eixida del centre a les 16:30 h, començant l'horari de vesprada a les 14:30 h. S'aprova realitzar la sol·licitud per 7 vots a favor, 4 en contra i 3 abstencions.
 • L'equip directiu informa al Consell Escolar que una circular interna de Conselleria (28/08/2014) ordena que els comptes del menjador de juny i setembre no poden ser deficitaris. Després de parlar amb la inspecció educativa ens han informat l'AMPA que el menjador de juny i setembre pot ser moderadament deficitari. Aquestes discrepàncies s'intentaran resoldre contactant amb la Conselleria d'Educació de nou.
 • Les mares i pares del Consell Escolar demanen que els canvis que de llibres de text siguen els necessaris i imprescindibles. 
 • L'AMPA demana un espai temporal (juliol, agost i setembre) per al Banc de llibres i un espai per a l'AMPA que potser compartit per a altres activitats. L'equip directiu va mencionar la possibilitat d'alguna aula d'infantil. Fa uns dies s'ha comunicat a l'AMPA que l'espai que ofereix el centre per al Banc de llibres és el mateix que el curs passat: la saleta/rebedor que hi ha abans del despatx de secretaria. Pensem que no és un espai adequat, ni per la situació ni per les dimensions.
 • Es planteja la possibilitat d'iniciar el cablejat de l'escola perquè totes les classes tinguen accès a Internet per cable. Es plantejarà a l'ajuntament que es faça càrrec de la despesa. També està prevista la renovació de la xarxa elèctrica. 
 • A proposta de les mares i pares del Consell i amb la col·laboració d'una empresa local de ceràmica el mural que hi ha a l'entrada del centre, bastant deteriorat, es substituirà durant aquest mes de juliol per un altre de ceràmica.
 • A proposta de les mares i pares del Consell s'explica que ens agradaria que en el reglament intern del centre figure alguna menció als usos del mòbil i que especifique quan i ens quins moments es pot utilitzar en horari lectiu per part dels docents. Pensem que l'escola ha de donar exemple als xiquets i xiquetes i el seu personal docent ha de realitzar un ús adequat dels mòbils. La direcció informa al Consell Escolar que l'ús del mòbil per part del personal docent en horari lectiu està prohibit, excepte en casos puntuals de necessitat o urgència, és clar.

  Cap comentari:

  Publica un comentari a l'entrada