divendres, 17 de febrer de 2017

Resum dels temes tractats en la reunió del Consell Escolar del CEIP Herrero - 14/02/2017


Reunió del Consell Escolar.
14 de febrer de 2017
19 h
Aula de música de l'escola Herrero.

  • LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
L’acta de la reunió anterior no es va aprovar perquè les mares i pares del Consell van demanar la seua modificació afegint algun detall que considerem important: els 2 vots delegats, el vot nul (que va ser una abstènció) i l’intent de telefonar a un membre del Consell perquè participara en la votació a través del telèfon.
  • BALANÇ ECONÒMIC 2016
Saldo a 31 desembre de 2015: 102.520 €

Ingressos 2016: 250.056 €
Despeses 2016: 226. 839 €
Saldo a 31 de desembre de 2016: 125.737€
  • PRESSUPOST 2017
Saldo 2016: 125.737€
Ingressos: 324.737€
Despeses: 324.737€

En el pressupost per a 2017, entre altres partides, està previst adquirir i/o instal·lar:
  1. 5 ordinadors + 5 projectors + 9 pantalles. De forma que hi haurà 1 classe de cada nivell amb canó i projector.
  2. Ventiladors per a totes les aules.
  3. 300 €/aula per a material d’aula.
  4. A proposta de les mares i pares s’aprova demanar pressupost per a instal·lar un rètol a la façana (substituint el del xaflant) amb el logo de més de 100 anys fent escola.
  5. Les mares i pares també sol·liciten que almenys es plante un arbre al pati. La direcció ens informa que ho plantejaran al claustre a vore què opina.
  • PRECS I PREGUNTES
-Les mares i pares van preguntar sobre si hi ha notícies de la reforma del menjador. L’equip directiu informen al consell escolar que durant e mes de gener dos tècnics de la conselleria van estar tot un dia a l’escola, parlant amb el personal de cuina i van informar que la reforma de la cuina va endavant. Les mares i pares proposem fer un seguiment de les obres i demanar una reunió amb els responsables de les obres (Conselleria) per tal de informar-nos dels detalls i que no passe el que desgraciadament va ocòrrer el curs passat: que no es va fer la reforma.

-Les mares i pares del consell escolar manifestaren a l’equip directiu la seua disconformitat per la nota informativa que des de la direcció es va repartir a totes les famílies. Considerem que la nota informativa contenia, a més d’informació, valoracions dels resultats que no eren adequades i podien provocar enfrontaments i divisions dins de la comunitat escolar.

-Les mares i pares del consell escolar sol·liciten a l’equip directiu que traslladen al claustre la necessitat d’un pla de pati escolar que organitze el joc i que permeta un ús adequat, divers i per part de tot l’alumnat de les instal·lacions a l’aire lliure. El nostre pati és limitat en espai i instal·lacions i per això, encara més, pensem que necessita organització.

-El representant de l’AMPA demana a l'equip directiu que trasllade al claustre la voluntat de la junta de posar-se a treballar el més pronte possible per a millorar conjuntament el projecte de jornada escolar del CEIP HERRERO i aconseguir un projecte de jornada escolar de tota la comunitat escolar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada