dilluns, 16 d’octubre de 2017

Resum del Consell Escolar del CEIP Herrero - 3.10.2017

Resum del Consell Escolar del CEIP Herrero - 3.10.2017


Aula de Música

19h

ORDRE DEL DIA:


1. Lectura i aprovació, si escau, dels esborranys anteriors
2. Eleccions a consells escolars
3. Beques de menjador
4. Pla de menjador
5. Proposta pinta-escola
6. Camins escolars
7. Sol·licitud espais
8. Premis extraordinaris
9. Altres
10. Precs i preguntes.

1. Lectura i aprovació, si escau, dels esborranys anteriors

S'aproven les actes de les anteriors reunions del Consell Escolar.

2. Eleccions a consells escolars

La direcció informa que el 23 de novembre es celebraran les eleccions al Consell Escolar que renovaran una part dels membres del consell. Es realitza el sorteig dels membres que formaran part de la junta electoral.

3. Beques de menjador

La direcció informa que fa dies que s'han publicat les llistes provisionals però encara no s'han publicat les definitives perquè, segons han informat des de la conselleria d'educació, ha hagut moltes sol·licituds de famílies sense obligació de realitzar la declaració de renda i l'Agència Tributària tarda una mica en fer els certificats corresponents. A la nostra escola hi ha 36 casos en aquesta situació.

4. Pla de menjador

La direcció informa que la nova encarregada del menjador és Mónica Negre i que a partir de gener es començarà a domiciliar els rebuts a les famílies usuàries del menjador que no són becàries.

El balanç del pressupost del menjador del curs 2016/2017 ha tingut 270.789 euros d'ingressos i 191.950 euros de despeses. El saldo a 31/08/2017 ere de 78.839 euros.
El saldo total de l'escola Herrero a la mateixa data ere de 119.175 euros.

El pressupost del menjador per al curs 2017/2018 està previst que ginga 275.140 euros i 221.948 euros de despeses. El saldo previst serà de 53.192 euros.

El menjador tindrà 5 monitores durant els mesos de juny i setembre i 8 monitores d'octubre a maig. S'acorda que durant el mes de novembre, quan s'estabilitze el nombre d'alumnes usuaris del menjador, es valore la contractació d'una monitora més.

La direcció informa que s'aprofitaran les obres de la cuina per instal·lar una pantalla i un canó al menjador escolar i el Consell aprova sol·licitar la millora de la il·luminació del menjador.

El Consell Escolar aprova el trasllat de 30.000 euros del remanent de menjador del curs passat a la comptabilitat de l'escola.

5. Proposta pinta-escola

La comissió PintaEscola ha elaborat un projecte que es presentarà a la convocatòria d'ajudes de l'ajuntament de Castelló. El projecte té previst pintar murals en algunes parets del pati i porxos i jocs al terra dels porxos.


6. Camins escolars

S'han fet diverses reunions amb l'ajuntament de Castelló i s'està avançant en el projecte iniciat per l'ajuntament a instàncies de l'AMPA escola Herrero a través dels pressupostos participatius.


7. Sol·licitud espais

S'aprova la sol·licitud del pati escolar per al dia de la festa de benvinguda a l'alumnat de 3 anys per al dia 5 d'octubre.


8. Premis extraordinaris

S'informa de la sol·licitud de premis extraordinaris del curs 2016/2017 per a dos alumnes de 6é curs.


10. Precs i preguntes.

Les mares i pares feliciten a l'equip directiu per la posada en marxa del Canal de Telegram del CEIP Herrero.

La direcció informa que la conselleria d'educació ja ha ingressat els 12.000 euros que l'escola ha utilitzat per a renovar una part important del banc de llibres de Xarxa Llibres.

La direcció informa que la tutora de 5é A s'incorporarà a finals d'octubre.

La direcció informa que fa temps que han sol·licitat a l'ajuntament periòdicament que es netegen els sostres de fusta dels porxos i les parts superiors de les portes d'accés.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada