dijous, 29 de març de 2018

Resum dels acords dels dos Consells Escolars Extraordinaris del CEIP Herrero celebrats el 13 de març de 2018.

Consell Escolar Extraordinari 13.03.2018
Aula de Música

19h

ORDRE DEL DIA:

1. Votació i aprovació, si escau PLC (Projecte Lingüístic del Centre).


1.

El CEC aprova la proposta de projecte lingüístic de centre plantejat pel claustre i l’equip directiu amb més dels ⅔ del Consell Escolar.

El nou projecte lingüístic del CEIP Herrero implicarà que en l’etapa d’infantil i de 1r a 4t de primària que un 60% de les matèries s’impartiran en valencià, un 29% en castellà i un 11% en anglès. A 5é i 6é de primària el 57% de les matèries s’impartiran en valencià, el 27% en castellà i el 16% en anglès.

L’aprovació del nou projecte lingüístic de centre adaptat a la nova legislació autonòmica implica la desaparició de les dues línies (valencià/castellà) existents fins ara. El projecte s’avaluarà cada quatre anys.

El nou projecte lingüístic s’implantarà en tot el sistema educatiu obligatori en el termini de tres anys: el curs 2019/2020 s’implantarà en infantil i 1r i 2n de primària; el curs 2020/2021 s’implantarà de 3r a 6é de primària; i el curs 2021/2022 s’implantarà a tota l’ESO.

En el torn obert de paraula, els representants de les famílies pregunten per què alguna de les reunions ordinàries del CEC previstes a la PGA no s’han convocat. La resposta de l’equip directiu és que la informació que hi ha a la PGA sobre les dates de les reunions del CEC són orientatives.

--

Consell Escolar Extraordinari 13.03.2018
Aula de Música
20 h 

ORDRE DEL DIA

1. Autorització del CEC per a relitzar l’eixida al parc Ribalta del dimecres 28 de març de 2018, no inclosa a la PGA. 

1.

El CEC autoritza l’eixida al parc Ribalta prevista per al dimecres 28 de març de 2018.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada