divendres, 5 de juny de 2015

Resum de la reunió entre l'AMPA CEIP Herrero i la inspecció educativa de la Conselleria d'Educació - 4/6/2015

Us fem arribar un resum de la reunió que el passat dijous 4 de juny va tindre lloc entre una representació de l'AMPA CEIP Herrero i la inspecció educativa de la Conselleria d'Educació.

Totes les preguntes i peticions es van registrar adreçades a la inspecció. Us adjuntem les preguntes i peticions i en color roig la resposta de la inspecció, segons la nostra interpretació i algun comentari de l'AMPA.

Des de l’AMPA CEIP Herrero vam fer el següent recull de preguntes, dubtes i queixes al voltant de la relació que hem tingut amb l’equip directiu de la nostra escola durant aquest curs 2014/2015. Amb la reunió vam intentar que des de la inspecció educativa se’ns aclariren alguns dubtes i preguntes i se'ns escoltara sobre les queixes.


PREGUNTES, DUBTES I RESPOSTES DE LA INSPECCIÓ EDUCATIVA
 1. A la majoria dels consells escolars de la nostra escola no s’inclou a l’ordre del dia el punt “precs i preguntes”. Hem aconseguit que en alguna convocatòria sí que estiga inclós però des de la direcció sen’s ha dit que les qüestions que es discuteixen en aquest punt no poden reflectar-se a l’acta i/o que el Consell no pot decidir. Pensem que aquestes limitacions, si són certes i afegides a les que inclou la nova llei LOMQE, restringeixen encara més la participació dels membres del consell escolar. Segons la inspecció educativa en la part dedicada als precs i preguntes es pot debatre qualsevol tema i pot servir per a incorporar els temes de debat a l'ordre del dia de la següent convocatòria de reunió.
 2. La direcció del centre ens ha informat que entre les 12:30 h i les 15:30 h cap empresa externa a l’escola o al menjador escolar pot realitzar activitats extraescolars. Hem parlat amb altres AMPA i ens han dit que no hi ha cap problema. Voldríem resoldre aquest dubte que tenim. La direcció ens diu que ho deixa passar (com si fos un favor) però voldríem tindre-ho clar. La inspecció educativa ens ha informat que a migdia sí es poden convocar i realitzar activitats extraescolars per part d'una empresa acreditada.
 3. Durant l’horari de 12:30 h a 15:30 l’alumnat que es queda al menjador té alguna possibilitat d’eixir del centre (per realitzar alguna activitat extraescolar) i tornar a accedir al centre al’hora de dinar? La direcció del centre ens ha dit que no és possible. La inspecció educativa ens ha informat que l'alumnat que es queda al menjador escolar no pot eixir del centre i tornar a accedir al menjador escolar de forma regular a realitzar una activitat extraescolar.
 4. La direcció ens ha informat que el menjador escolar en períodes extraordinaris (juny i setembre) no pot ser deficitari i no es pot sanejar el seu possible dèficit amb diners sobrants durant el curs. És així? Des de la direcció també sen’s ha informat que perquè el menjador de juny i setembre no siga deficitari necessita un mínim de 50 alumnes. No sabem si és cert o no però ens venen dubtes quan, després de parlar amb altres AMPA, ens han informat que el menjador d’algunes escoles durant el mes juny es realitzarà amb 20 alumnes. Hi ha moltes famílies que necessiten el menjador en juny i setembre. La inspecció educativa ens ha informat que des de la Conselleria d'Educació es recomana als centres educatius que el menjador escolar dels mesos de juny i setembre no siguen deficitaris però en cap cas és una imposició ni una obligació que pose en perill la seua realització.
 5. Les AMPA tenen dret a un espai dins dels centres escolars que no necessite autorització o permís de l’equip directiu? La inspecció ens ha informat que les AMPA tenen dret a un espai dins dels centres educatius on poder reunir-se i guardar documentació i material sense haver de demanar permís o autorització a la direcció per utilitzar-lo.
 6. Hi ha algun reglament o normativa sobre l’ús del telèfon mòbil a les escoles en horari lectiu? Estem preocupats perquè d’una banda tots volem transmetre els nostres fills, sobretot els de 5é i 6é, que s’ha de fer un ús responsable i moderat del telèfon mòbil (de fet no el poden portar a l’escola) i al mateix temps ells ens conten casos d’algun docent que usa i abusa del mòbil en horari lectiu. Són observacions dels nostres fills i no tenim constància directa però tampoc ells tenen motius per contar-nos cap mentida. La inspecció ens ha informat que, si no està redactat ja, es possible elaborar un reglament d'ús del mòbil que limite o ordene el seu ús dins del centre.

QUEIXES


 1. En una de les reunions que vam mantindre amb l’equip directiu a principi de curs vam acordar demanar conjuntament a l’ajuntament i a la Conselleria d’educació tres peticions concretes de manteniment (Escala d’emergència, canvi de sentit de les portes d’accés a les zones d’aularis, instal·lació de gas ciutat per a la cuina). No sabem si s’ha insistit en les peticions, tal i com es va acordar a principi de curs però com que no se’ns ha informat sospitem que no. L’argument habitual és que l’equip directiu te molta feina i no s’arriba a tot. Segons la inspecció la direcció del centre sí que ha insistit en les peticions de manteniment durant tot el curs i ens aconsella a demanar una reunió amb la subdirectora territorial de la Conselleria d'Educació que és la persona que porta els assumptes de manteniment. L'AMPA va demanar una reunió amb ella el mateix dia.
 2. Durant aquest curs, a iniciativa de l’AMPA, es va continuar convocant una activitat a migdia (Per a fer deures a migdia) gestionada per l’escola perquè l’alumnat que estigués interessat (prèvia inscripció per part dels pares) puguera anar de forma voluntària a un aula i fer deures, llegir, estudiar, etc (dilluns, dimecres i divendres de 13 a 13:45 h). L’activitat es va desenvolupar durant uns mesos amb normalitat i al voltant del mes de febrer es va suspendre unilateralment des de la direcció i sense previ avís a les famílies. L’argument que se’ns va donar va ser que hi havia alguns xiquets que molestaven i no deixaven fer a la resta d’alumnat. No ens sembla normal que per no saber o no voler posar ordre i disciplina en un grup d’alumnes s’haja de suspendre una activitat. La inspecció considera una llàstima que no es puga realitzar l'activitat però entén els motius de la direcció per suspendre l'activitat. Encara així també entén la inspecció que s'hauria d'haver avisat a les famílies que havien inscrit els seus fills a l'activitat.
 3. En relació a l’anterior queixa des de l’AMPA hem demanat, ja que no és possible una activitat, que hi haja un espai per a aquell alumnat que no vullga jugar al pati i vulga aprofitar el temps per a llegir, jugar a jocs de taula, estudiar, etc. i que es podria aprofitar alguna de les aules que ara mateix sense ús lectiu. Des de la direcció sen’s ha dit textualment que “ja n’hi ha un lloc que tots saben (una taula i 4 cadires) però que no es pot donar publicitat per si n’hi ha massa alumnat interessat” i que “l’estructura de l’edifici amb les aules al primer pis impossibilita aquesta opció ja que ha d’haver una monitora”. Els vam suggerir, com alternativa, traure algunes taules i cadires al porxe a migdia perquè alguna monitora pugus estar al tant, però no es va considerar. Des de la inspecció educativa se'ns ha informat que s'intentarà solucionar el problema amb aquesta activitat i/o espai per a llegir, fer deures o estudiar.
 4. Des de la direcció se’ns ha informat que durant l’horari lectiu no és possible realitzar cap activitat adreçada a les mares i pares. Recentment vam haver de realitzar una xarrada sobre les revàlides LOMQE i les proves diagnòstiques en un bar davant de la negativa del centre a realitzar-la dins del centre en horari lectiu (15:30h). La mateixa xarrada es va realitzar al Mestre Canós i al Censal a la mateixa hora. Des de la inspecció educativa se'ns ha informat que durant l'horari lectiu no és possible realitzar una activitat que altere o modifique l'horari lectiu però sí és possible fer ús d'espais del centre que no s'estan utilitzant en eixe moment.
 5. Des de la direcció se’ns ha informat que per al curs que ve es canviaran tots els llibres de text del centre, excepte els de CC socials i CC naturals de 3r i 5é que es van canviar el curs passat. L’argument és que no s’ajusten al currículum. L’any passat tampoc s’ajustaven completament al currículum i l’equip directiu anterior no va canviar els llibres i així les famílies van poder aprofitar els llibres d’altres anys i el Banc de llibres de l’escola, gestionat per l’AMPA, també va poder aprofitar molts dels llibres anteriors. Volem saber si és obligatori canviar els llibres, si és cert que hi ha un gran desajust amb el currículum i si és possible mantindre els llibres de text del curs passat, pel bé de l’economia de moltes famílies, pel bé de la reutilització de material docent i pel bé del Banc de llibres del centre. Des de la inspecció se'ns ha informat que l'equip directiu és el responsable de decidir si els llibres de text s'adapten al currículum escolar o no. Encara així, des de la inspecció es treballarà perquè els canvis de llibres siguen els necessaris.
 6. L’última reunió que vam mantindre la direcció del CEIP Herrero i l’AMPA va ser el passat 27 de maig. Es va sol·licitar per part de l’AMPA el dia 30 d’abril i no va ser possible reunir-se fins el 27 de maig perquè durant tres setmanes no va haver resposta per part de direcció. Una activitat que havíem proposat per al dissabte 6 de juny no es va poder realitzar per no tindre l’aprovació per part de la direcció. Des del principi de curs hem fet 3 reunions entre l’AMPA i l’equip directiu i totes han estat a instància de l’AMPA i en totes l’ordre del dia ha estat el que suggerit l’AMPA. L’equip directiu mai ha suggerit cap punt ni tema. No sabem si és per destinterès, esperem que no, però ho sembla. Des de la inspecció s'ha argumentat que potser és la falta d'experiència de l'equip directiu i que és el primer any en funcionament el que ha provocat lentitud en algunes decisions i/o actituds.


 1. Un membre del Consell Escolar ha aconseguit que l’empresa on treballa reproduisca en rajoles el mural del centenari que n’hi ha a la façana del centre per la part del carrer Moyano. Com que aquest mural està en mal estat vam suggerir a la direcció que seria una bona idea substituir-lo per un de rajoles i que n’hi havia una empresa que ho faria debades. L’equip directiu estava d’acord. Fa tres setmanes que el pare que va impulsar la renovació del mural (Alberto Castillo) s’ha posat en contacte amb la direcció perquè parle amb l’ajuntament per realitzar la substitució del mural i encara no ha rebut cap resposta. No va donar temps de tractar en detall aquest problema amb la inspecció però com que es van registrar totes les peticions esperem que es prenga alguna mesura per part de la direcció o d'inspecció.


 1. Unes quantes famílies de 5éA van presentar un escrit a la direcció del centre l’1 d’abril de 2015 i encara no han rebut resposta. En l’última reunió entre l’AMPA i l’equip directiu se’ns va contestar amb aquestes paraules per part de la directora del centre: “no n’hi haurà resposta perquè jo mai conteste escrits”. Ens sembla molt greu aquesta afirmació per part d’una persona que dirigeix un centre educatiu públic i pensem que tots els escrits mereixen una resposta i una explicació. També se’ns va dir que la resposta havia estat organitzar una xarrada adreçada a les famílies de 5é i 6é sobre les relacions entre les famílies i els mestres, que va resultar interessant però ningú va relacionar amb la carta on es demanaven explicacions sobre una determinada actuació d’un docent. Des de la inspecció se'ns ha informat que estaven al corrent d'aquest assumpte i s'han pres els mesures pertinents. En la relació a la falta de resposta per part de la direcció a la carta enviada per un grup de famílies, segons la inspecció la direcció no havia contestat perquè tenia un defecte de forma. L'AMPA va contestar que encara que tingués un defecte de forma també es pot contestar, per educació, o comunicar quin és el defecte de forma (que encara no sabem). Les mares i pares afectats tenen dret a saber què va passar perquè va ser l'equip directiu el que va implicar a tota la classe en un pressumpte cas d'assetjament escolar.


Durant aquest curs a banda de totes les activitats que se solen fer, a iniciativa de l’AMPA, es va realitzar la 1a Jornada Intercultural i de Portes Obertes amb la intenció d’aproximar i relacionar a les famílies d’ací amb les famílies nouvingudes, d’altres paissos o comunitats autònomes. Va estar un gran èxit de participació i van assistir moltes famílies que normalment no participen en les activitats de l’escola. Eixa ere la intenció i aquesta és la intenció de totes les activitats que proposem. Nosaltres no volem crear conflictes en l’escola, volem participar, aportar, suggerir, animar i si n’hi ha conflictes, ajudar a resoldre’ls.

--

Adjunt a aquesta carta fem arribar còpia de la valoració que l’AMPA ha fet arribar a l’equip directiu del centre i còpia de la carta que algunes mares i pares de 5éA van fer arribar a la direcció del centre, de la qual encara no han tingut resposta.

La valoració  de l'AMPA la podeu trobar al final del resum de la reunió que vam tindre amb l'equip directiu: http://ampaescolaherrero.blogspot.com.es/2015/06/resum-de-la-reunio-entre-lampa-i-la.html

1 comentari:

 1. Molt bona feina per part de l'AMPA. Estic molt orgullosa de l'AMPA de l'Herrero!.

  ResponElimina