dilluns, 5 de febrer de 2018

Resum del primer Consell Escolar Extraordinari del CEIP Herrero - 30.01.2018


30.01.2018, Aula de Música, 19 h

ORDRE DEL DIA:
 1. Gestió econòmica any 2017.
 2. Pressupost any 2018.
 3. Informació comissió Convivència.
 4. Resolució convocatòria PAM.
 5. Altres.

1. Gestió econòmica any 2017.

L’equip directiu informa als membres del Consell Escolar dels comptes i el balanç de l’any 2017 després d’haver passat per la comissió econòmica del Consell. El balanç de 2017 és de 52.497 euros més uns 34.000 euros, pendents d’ingressar per part de Conselleria d’Educació. En total uns 86.000 euros. Tal i com es va acordar en l’anterior Consell Escolar, s’informa que 30.000 euros es traslladaran dels comptes del menjador als de funcionament del centre, encara que conselleria no ha aprovat la sol·licitud de canvi.

2. Pressupost any 2018

S’informa als membres del Consell del pressupost per a l’any 2018 i s’aprova.

3. Informació comissió Convivència

S’informa als membres del Consell Escolar que la comissió de convivència està tractant una situació conflictiva per conductes agressives reiterades d’un alumne del centre.

4. Resolució convocatòria PAM

S’han resolt les ajudes PAM i s’han concedit 1424 euros al ceip Herrero.

5. Altres

L’equip directiu informa als membres del Consell que el CEIP Herrero participarà en dos projectes educatius de l’Ajuntament de Castelló:
L’ESCOLA CANTA (3t i 4t de primària) i L’ESCOLA FA RÀDIO (5é de primària).
En el següent enllaç teniu més informació sobre els dos projectes:
Castelló presenta l'Escola Canta i l'Escola Fa Ràdio, dos projectes d'innovació i renovació pedagògica als centres educatius

El representant de l’AMPA realitza les següents propostes perquè siguen tingudes en compte per part de l’equip directiu o per al proper Consell Escolar:

 1. Com en altres cursos ens posem a disposició de la direcció de l’escola per a col·laborar en el Carnestoltes 2018 que es realitzarà el divendres 9 de febrer. S’acorda col·laborar en la gravació del festival i en posar i llevar les músiques.
 2. Oferim la col·laboració, com sempre, en la xocolatada del dia de la Dansà de la Magdalena del divendres 2 de març.
 3. Proposem que es reactive la comissió Pintaescola perquè s’anime a tota la comunitat escolar a participar i col·laborar en aquest projecte: tutors, alumnat i mares i pares.
 4. S’informa que s’ha posat en marxa el grup de treball sobre Jornada Intercultural i de Portes Obertes/Com sona l'Herrero i informem a la direcció de l’escola per tal de coordinar accions i activitats i tindre alguna reunió previa.
 5. S’acorda proposar a la direcció del centre perquè a través de la comissió sobre la reforma integral es sol·licite una reunió informativa a la Regidoria d’Educació i a la Direcció Territorial d’Educació informativa perquè se’ns informe de les novetats que hi ha sobre la reforma, el projecte de rehabilitació, de la reubicació provisional de l’alumnat i del personal docent, transport/menjador, etc.
 6. S’informa a la direcció dels problemes que hi ha als patis oberts de divendres entre les 16:30 h i les 17 h.
 7. S’informa a la direcció que està pendent de revisió el primer esborrany de Guia de Funcionament del CEC que va realitzar l’AMPA i que seria molt interessant finalitzar i donar per definitiu perquè es puga repartir a tots els membres del Consell Escolar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada