divendres, 2 d’octubre de 2015

Resum dels temes tractats en la reunió del Consell Escolar - 28/09/2015

Reunió del Consell Escolar.

28 de setembre de 2015.
19 h
Aula de música de l'escola Herrero.

 • La direcció del centre informa al Consell Escolar que Conselleria no ha aprovat la sol·licitud d'horari especial que s'havia demanat i l'horari lectiu del centre durant el curs serà de 9 a 12:30 h i de 15:30 a 17 h. 
 • La direcció del centre informa al Consell Escolar que enguany s'ha desdoblat a l'alumnat d'infanti de 4 anys i s'ha habilitat una aula de valencià (9 alumnes en castellà i 11 en valencià), que el centre té 347 alumnes i que l'aula de 2 anys que s'ha oferit a altres centres afectats per les supressions no s'ha obert al CEIP Herrero perquè l'escola no compleix amb els requisits mínims d'accessibilitat per a xiquets d'eixa edat. Potser el curs que ve s'oferten places de 2 anys si s'adapta l'escola a les necessitats de l'alumnat de 2 anys.
 • La direcció del centre informa al Consell  Escolar que hi ha hagut 9 sol·licituds de beques en període extraordinari corresponents a alumnat nou.
 • La direcció del centre informa al Consell Escolar que hi ha un total de 68 alumnes becats al centre (46 amb beca A, completa, i 16 amb beca B), que durant el mes d'octubre es convocarà a les famílies a una reunió informativa amb les monitores, cuinatur i la direcció, que, de moment, encara no hi ha Pla de Menjador al CEIP Herrero. També s'informa que hi ha una previsió de 175-180 alumnes al menjador i s'aprova la decisió de contractar un altra monitora de menjador que farà reduir la ràtio per alumne del menjador, obrirà la possibilitat d'un espai d'oci i lectura i facilitarà més la feina al personal que hi ha ara. 
 • En relació al manteniment, se'ns ha informat que hi ha un projecte de Conselleria per reformar totalment la cuina del menjador i l'ajuntament renovarà tot el cablejat elèctric del centre. Desconeixen, de moment, les dates de començament de les obres però esperem que siga ben aviat. També se'ns informa que en breu està previst substituir tots els equips de l'aula d'informàtica per equips nous.
 • Continuant amb el tema de manteniment del centre, se'ns informa que el panell informatiu exterior, que s'havia demanat a l'ajuntament, està adquirit però encara no ha arribat. El Consell Escolar aprova demanar per escrit que es canvien de lloc els extintors dels passadissos de les aules perquè els posen al costat dels penjadors, on molestaran menys, insistir un any més en que canvien el sentit de les portes d'accés a les aules i sol·licitar una reunió amb l'INVASSAT (http://www.invassat.gva.es) perquè ens expliquen quins són els perills de no tindre una escala d'emergència i perquè no veuen que siga precisa. El Consell Escolar considera que una vegada substituït el cablejat elèctric del centre podrem valorar la possibilitat de substituir, amb diners del centre, els radiadors actuals per uns altres més eficients i també instal·lar més ventiladors per a les aules del 1r i 2n pis. Recordem que el 3r pis, gràcies a la disponibilitat de l'AMPA, ja té instal·lats ventiladors de sostre des de fa 1 any.
 • S'aprova l'ús de les instal·lacions del centre per a les activitats extraescolars de l'AMPA i altres activitats i per a les activitats extraescolars del Patronat.
 • A instàncies de les mares i pares, la direcció del centre informa al Consell Escolar que la inspecció de sanitat ha imposat una sanció a l'empresa del menjador escolar per defectes que depenen, en la seua majoria, de les instal·lacions antigues i defectuoses que té el nostre menjador (pila trencada, superfícies metàl·liques, marbres desgastats, prestatges oxidats, falta d'un programa de control de plagues, que no vol dir que no es tracten les plagues, sinó que la inspecció considera que no n'hi ha un programa). La sanció està recorreguda. Les mares i pares desconeixem si aquests incompliments són responsabilitat de l'empresa, del centre o de Conselleria però volem que se solucionen. Considerem que el problema no és la sanció econòmica sinó els defectes de les instal·lacions del menjador que s'han de solucionar. Per suposat, volem que el Consell Escolar done tot el suport i col·laboració a l'empresa del menjador perquè té la nostra total confiança. Si es reforma la cuina, com s'ha anunciat, aquests problemes desapareixeran.
 • A proposta de les mares i pares del Consell, es proposa la creació d'una Comissió de Banc de llibres i d'un Banc de llibres d'aula. Es considera que es pronte encara per a crear-la i es decideix ajornar la decisió per a quan es publique informació per part de la Conselleria.
 • El Consell Escolar del CEIP Herrero enviarà una carta d'agraïment a Cerámica Latina pel Mural del Centenari en rajoles.
 • Per últim, se'ns informa que enguany n'hi haurà Club de Deures al CEIP Herrero els dimarts i dijous de 17 a 18 h i que l'alumnat que assistirà anirà redirigit pels tutors, si veuen la necessitat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada